Plán spolupráce MŠ Čaňa so ZŠ Čaňa v šk. roku 2015/2016

  1. Deň prevencie kriminality“ – spoločný branný deň v areáli základnej školy – termín: september 2015
  2. Návšteva prvákov v MŠ – súťažné dopoludnie v škôlke – termín: október 2015
  3. Vyučovacia hodina predškolákov v ZŠ – matematické predstavy – termín: február 2016
  4. Vyučovacia hodina predškolákov v ZŠ –  predčitateľská gramotnosť a grafomotorika – termín marec 2016
  5. Literárna besiedka a výstava kníh v školskej knižnici – termín: marec 2016
  6. Zápis predškolákov do 1. ročníka – termín: apríl 2016
  7. Vyučovacia hodina predškolákov v ZŠ – telesná výchova – termín: máj 2016
  8. Deň detí“ – spoločné podujatie v areáli základnej školy – termín: jún 2016
  9. Návšteva predškolákov v Školskom klube detí pri ZŠ Čaňa – termín: jún 2016

Vypracovala: Mgr. Valéria Molnárová

NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV Z MŠ ČAŇA V 1. TRIEDACH ZŠ ČAŇA

ams_foto1V rámci dobrej spolupráce a vzťahov s MŠ Čaňa sa 27.10.2008 uskutočnila návšteva predškolákov v 1. triedach.

Malí budúci prváci si mohli vyskúšať ako sa sedí v prváckych laviciach a a vlastnej koži vyskúšať ako prebieha vyučovanie. Naši prváci predviedli čo sa od septembra naučili a na koniec návštevy obdarovali predškolákov vlastnoručne vyrobenými malými šarkanmi..

Príspevok pripravila:, p. uč. Šeňová

Spolupráca s materskou školou

SAM_0095Jednou z foriem ako predchádzať školskej neúspešnosti detí je dobrá pripravenosť na školu už v predškolskom veku. Preto sa vedenie našej školy rozhodlo uskutočniť 5 zážitkových vyučovacích hodín pre predškolákov. Cieľom je dosiahnuť, aby deti nemali zo školy strach, aby nebola pre ne veľkou neznámou, aby spoznali školské prostredie a zvykli si naň, aby vedeli ako sa majú v škole správať a aby mali predstavu ako prebieha vyučovanie.

25.2.2010 sa uskutočnila prvá zážitková vyučovacia hodina zameraná na jazykovú výchovu. Zúčastnilo sa 43 detí z MŠ Čaňa, Gyňov a Geča. Vyučovaciu hodinu viedli p. uč. Škovranová a Šeňová.

Návšteva predškolákov z MŠ Čaňa v 1. triedach ZŠ Čaňa

DSC02653_webV nadväznosti na predošlý školský rok, aj v tomto šk. roku , sa uskutoční 5 zážitkových vyučovacích hodín určených pre predškolákov. Týmto chceme predchádzať školskej neúspešnosti detí. Pre deti, ktoré si takto vyskúšajú školské lavice, spoznajú školské prostredie a získajú predstavu ako prebieha vyučovanie, škola už nebude veľkou neznámou.

24.2.2011 sa uskutočnila 1. zážitková vyučovacia hodina zameraná na matematiku. Zúčastnilo sa 23 detí z Materskej škôlky Čaňa a Gyňov. Vyučovaciu hodinu pripravili p.uč. Škovranová a Šeňová.

Príspevok pripravila: p. uč. Šeňová