Preventívny deň s OZ ČujTu – psychosociálny výcvik