Pochvaly riaditeľkou školy i starostom obce – 1. stupeň