OZNAM ohľadom odkladu pôvodného termínu zápisu detí do 1. ročníka