OZNAM ohľadom obnovenia školského vyučovania v 8. a v 9. ročníku ZŠ