OZNAM – chrípkové prázdniny, usmernenie MŠVVaŠ – aktualizácia