Okresný športový deň učiteľov a zamestnancov školstva