20.5.2020 Informácie k otvoreniu školy od 1.6.2020 pre 1. až 5. ročník

Vážení rodičia, na základe pokynov MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol) z dňa 18.5.2020 a usmernenia RUVZ z 19.5.2020(zverejnené na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf)  riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva informácie k otvoreniu školy od 1.6.2020 pre 1. až 5. ročník, viac info:

doc súbor: sem klikni

pdf súbor: sem klikni

30.4.2020 Psychologicko-sociálny výcvik dištančnou formou

Psychologicko-sociálny výcvik dištančnou formou, Základná škola, Pionierska 33, Čaňa, Vypracovala Mgr. Antónia Morganová

Preventívny psychologicko-sociálny program a development prosociálneho prostredia dištančnou formou posilňuje vzájomné vzťahy zameraním sa na dôležitosť pozitívnej klímy v rodinách prostredníctvom aktivít na budovanie rodinných vzťahov.

Aktivita 1: Tvorba vlastnej webovej stránky

Každé dieťa si vezme papier. Úlohou je vytvoriť formou koláže vlastnú webovú stránku s použitím fixiek, starých novín a časopisov. Ak nemáte nevadí, detí môžu nakresliť a využiť svoju fantáziu na tvorbu stránky.

Deťom povedzte, že webová stránka by obsahovať nasledujúce informácie:

 • Stručne o mne
 • Čo ma baví
 • Čo robím vo voľnom čase
 • Čo mám rád
 • Čo nemám rád
 • Čo dobre viem

Na spracovanie tejto časti postačí hodina, ale ak robíte webového stánku formou koláže, môžete si určiť vlastný časový limit. Rodič si zatiaľ môžete pripraviť niečo, čo deti nevedia o ňom.  Potom sa všetci posadia do kruhu a pred seba položia svoj výtvor, ktorý postupne každé dieťa predstaví. Rodič sa môže opýtať doplňujúce otázky: 

 • Čo nové si sa dozvedel o bratovi, sestre, o rodičovi?
 • Zistil si či máš v rodine s niekým niečo spoločné, o čom si skôr nevedel?
 • Je niečo s čím by si vedel určitým spôsobom pomôcť svojím bratom,  sestrám, rodičom alebo starým rodičom?

Viac nájdete aj na mojej FB stánke Psychológia a Life Koučink: https://www.facebook.com/psychologyandcouacoaching

24.4.2020 Priebežné a celkové hodnotenie žiakov ZŠ, Pionierska 33, Čaňa počas prerušeného vyučovania

Celý dokument si môžte prečítať: TU

14.4.2020 Návod, ako nainštalovať aplikáciu ZOOM a následne prevádzať online vyučovanie medzi učiteľom a žiakmi

Pre notebook

 1. zo stránky https://zoom.us/download#client_4meeting si stiahnete aplikáciu Zoom Client for Meetings (download)  a nainštalujete  si ju do notebooku.
 2. Pripojenie sa ku učiteľovi: Spustite program ZOOM, kliknite na tlačidlo JOIN(pripojiť)  
 3. Do prvého políčka zadáte ID číslo, ktoré vám poskytol učiteľ a do druhého napíšete svoje meno a priezvisko a kliknete na join.
 4. Pre úspešné pripojenie k učiteľovi môže byť požadované heslo (password), ktoré musíte zadať.( to vám poskytol učiteľ)
 5. Zasvieti vám web kamera, už sa vidíte, ale nikoho nepočujete, ani vás nepočujú. Treba kliknúť na tlačidlo Join with Computer Audio. Má to výhodu, netreba na komunikáciu ani mikrofón ani slúchadla.
 6. Môže nastať prípad, že vás nevidieť, v tom prípade vľavo dole sú ďalšie tlačidla a to mute/unmute(zvuk) a start video/stop video. Ak je to preškrtnuté, treba na to len kliknúť a bude vás počuť a vidieť.
 7. Treba dať pozor, aby ste mali v notebooku zapnutý zvuk, vpravo dole na lište to treba skontrolovať.

Pre mobilný telefón – smartphone (Android):

 1. Obchod Play ( je to oficiálny vopred predinštalovaný obchod s aplikáciami) si treba stiahnuť do mobilu aplikáciu ZOOM Cloud Meetings
 2. Pripojenie sa ku učiteľovi: Spustite program ZOOM, kliknite na tlačidlo JOIN(pripojiť)  
 3. Do prvého políčka zadáte ID číslo, ktoré vám poskytol učiteľ a do druhého napíšete svoje meno a priezvisko a kliknete na join.
 4. Pre úspešné pripojenie k učiteľovi môže byť požadované heslo (password), ktoré musíte zadať.( to vám poskytol učiteľ)
 5. Zasvieti vám web kamera, už sa vidíte, ale nikoho nepočujete, ani vás nepočujú. Treba kliknúť na tlačidlo Call via Device Audio. Má to výhodu, netreba na komunikáciu ani mikrofón ani slúchadla.
 6. Môže nastať prípad, že vás nevidieť, v tom prípade vľavo dole sú ďalšie tlačidla a to mute/unmute(zvuk) a start video/stop video. Ak je to preškrtnuté, treba na to len kliknúť a bude vás počuť a vidieť.
 7. Obraz môže prenášať na výšku i na šírku.
 8. Good luck!

uč. Falis

7.4.2020 – KORONA – IZOLÁCIA 2

Milí rodičia,

ponúkame Vám ďalšie rady a tipy ako sa NEzblázniť počas koronaizolácie v domácnosti s pubertiakom/čkou.

1, Nájdite si fotografiu Vášho dieťaťa, keď bolo malé. Pozrite sa na ňu a opakujte: „ Ten znudený pubertiak, ležiaci v detskej izbe je to isté roztomilé dieťa z fotografie.

2, Vyčleňte tínedžerovi priestor, do ktorého ostaní členovia rodiny môžu vstupovať len na základe jasne a zreteľne vysloveného povolenia.

Povolenia typu: „ eeee“, „ chrsnxks“ „ hmmm“  sa nerátajú.

3, Neriešte veci, ktoré nie sú životne dôležité. Bordel v ich izbe naozaj nikoho neohrozuje!

4, Napíšte si pravidlá prežitia v koronaizolácií. Nech zahŕňajú 3 pravidlá pre rodičov, 3 pravidlá pre ostatných členov domácnosti a 3 pravidlá pre tínedžerov.

Pravidlá typu : „ netrieskať dverami“ , „každý deň urobím jednu z domácich činností „ a „nenazývať svojich súrodencov pojmológiou chovných zvierat“ !

5, Nekritizujete pubertiakov a nezveličujte . Skúste pozitívne konštatovanie.

Npr. namiesto vety : „ Milión krát som ti hovorila, aby si po sebe upratoval“, skúsime vetu: „ Som naozaj rada, že si si po sebe upratal tanier. Budem vďačná, ak si zajtra skúsiš upratať všetko „ 

6, Nezakazujte im online priestor. Potrebujú ho rovnako ako vodu, vzduch, spánok a možno v súčasnosti aj o niečo viac .

7, Nevypytujete sa ich stále, či niečo nepotrebujú. Chlieb s maslom si už vedia dávno spraviť sami. Zároveň im buďte bútľavou vŕbou, vždy keď to potrebujú.

8,Áno, ešte stále sme v koronaizoĺácií. Áno, ešte stále musíme byť doma. Áno, ste ten najhorší rodič na svete. Ale buďte v kľude, pretože tento typ rodiča sa v súčasnosti nachádza v každej domácnosti.

9, V prípade krízy sa zapozerajte na červenú farbu, presne toľko sekúnd , koľko máte rokov, kým tínedžer s jeho typickým úškrnom neodíde do inej izby.

10, Milí rodičia, dnes vychovávate tínedžera , ktorý v budúcnosti môže viesť tento svet . Je na Vás aký bude. Čo je najdôležitejšie? Koronaizolácia i puberta raz pominie. [1]

Držme si palce a spolu to zvládneme!

Šk.špec. pedagogičky Janka a Viťka

[1] Mirabilis

31.3.2020 – Zápis do 1. ročníka – aktualizácia

Vážení rodičia,

v tomto školskom roku, vzhľadom na výnimočnú situáciu, musíte prihlásiť Vaše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole elektronickyTreba tak urobiť najneskôr do 30.04.2020. Fyzický zápis do školy sa neuskutoční.

Vyplňte elektronickú prihlášku kliknutím na link:

https://moja.skolanawebe.sk/skola/cana/prihlaska_zs

presne podľa rodného listu dieťaťa a uveďte všetky údaje podľa predtlače formulára žiadosti. Prihlášku si skontrolujte a odošlite ju stlačením tlačidla odoslať.

Prihlášku nie je potrebné vytlačiť.  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (kópia rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu) sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade, že nemáte možnosť prihlásiť dieťa formou elektronickej prihlášky, telefonicky kontaktujte zástupkyňu riaditeľky školy: 0903 730 463 alebo riaditeľku školy: 0911 503 223.

Za zvýhodnenú cenu škola každoročne hromadne objednáva zošity s predtlačou pre 1. ročník, pomôcky na matematiku a pracovnú učebnicu z anglického jazyka v celkovej sume 20 €.  

Poplatok 20 € za pomôcky je preto potrebné uhradiť najneskôr do 30.4.2020 na bankový účet ZRŠ: SK97 0900 0000 0004 4009 6472. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa + 1. ročník.

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní do 30.4.2020 prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.08.2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2020, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Ak zákonný zástupca dieťaťa chce požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok – žiadosť a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast predloží dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Pri veľkom počte žiakov a nedostatku školských priestorov budú prednostne prijatí žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode školy (Čaňa, Gyňov, Geča).

30.3.2020 – OZNAM

Milí rodičia! 

Sme tu pre Vás a Vaše ratolesti. Radi by sme Vám pomohli vzhľadom na vzniknutú situáciu s výučbou, s vypracovaním zadaných úloh pre žiakov a pod.

Pokojne kontaktujte kedykoľvek šk. špec. pedagóga p. Raábovú na tel. č. 0915 414 717, mail : specialnypedagogcana@gmail.com,

Tešíme sa na spoluprácu ! Držme si palce a spolu to zvládneme.

Školské špeciálne pedagogičky

 

26.3.2020 – OZNAM

Vážení rodičia, 

na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že vzhľadom na ďalšie prerušenie vyučovania od 30.3.2020 až do odvolania pokračuje vyučovanie našich žiakov dištančnou formou prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk.

Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Chápeme, že musíte nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Toto obdobie však nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Zatiaľ sa nepredpokladá posun termínu ukončenia školského roka, ku klasifikácii a hodnoteniu žiakov bude vydané odporúčanie k uplatňovaniu MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach či pochybnostiach kontaktujte triednych učiteľov. Otázky, odkazy, pripomienky môžete posielať aj iným učiteľom priamo cez portál www.bezkriedy.sk v záložke „pošta“.

V prípade potreby môžete kontaktovať školskú psychologičku:  antonialpm@hotmail.com

či špeciálne pedagogičky: specialnypedagogcana@gmail.com.

Keďže v tomto náročnom období budete potrebovať viac komunikovať so školou online,   využite ponuky od mobilných operátorov, kde máte možnosť získať mobilné dáta zadarmo. Týka sa to sietí Orange a Telekom. O2 zvyšuje rýchlosť po prečerpaní dát. Viac sa dozviete na stránkach mobilných operátorov.

RTVS takisto reaguje na vzniknutú situáciu a od  18. marca od 9:15 na Dvojke vysiela reláciu Školský klub. Venovaná je žiakom 1. stupňa ZŠ a prierezovo zastrešuje viaceré predmety.

Od 30.marca RTVS rozširuje svoje vysielanie pre žiakov každý pracovný deň v čase od 9:00 – 11:00 hod.

Všetci pedagogickí zamestnanci našej školy sú pripravení učiť, pomáhať vo vzdelávaní Vašim deťom, ale bez Vašej spolupráce a pomoci sa v tomto období nezaobídeme. Hľadáme najrozumnejší spôsob komunikácie so žiakmi. Vaše deti sú technicky zdatné a v on-line prostredí sa cítia ako ryby vo vode. Učitelia ich budú presne viesť a smerovať on-line výučbou prostredníctvom zadávaných úloh a výučbových materiálov a poskytovať im aj vám spätnú väzbu. Od Vás, rodičov, potrebujeme aby ste svoje deti podporili vo vzdelávaní,  zabezpečili pravidelnosť v príprave, aby žiaci nestratili učebné návyky a aj v tejto náročnej situácii napredovali.

Máme aj žiakov, ktorí nemajú možnosť pripojiť sa na internet každý deň. Žiadame preto ich rodičov, aby nás kontaktovali a my im odporučíme aktivity, ktoré žiaci majú robiť.

Keďže sme aj my ako škola v situácii úplne novej, snažíme sa hľadať čo najlepší spôsob fungovania celku – učitelia, rodičia, žiaci. Pravidelne sledujeme, čo v zavedenej forme vzdelávania funguje a čo menej. Našu činnosť na základe týchto pozorovaní upravujeme a šijeme na mieru našim žiakom. O našich ďalších krokoch Vás budeme informovať prostredníctvom školskej webovej stránky.

Riaditeľstvo a kolektív učiteľov ZŠ Čaňa

25.3.2020 – KORONA – IZOLÁCIA

„ Všetci na jednom javisku sme a čokoľvek sa deje, všetkých sa to dotýka.“  ( Ján Ámos Komenský)

Milí rodičia, život dieťaťa, jeho výchova a vzdelávanie je ovplyvnené všetkým, čo ho obklopuje. Dieťa sa musí naučiť žiť v harmónií so svetom aj so samým sebou.   

Ktosi múdry povedal:„ škola je priestorom, ktorý by mal pomáhať rozdiely prekonávať a nie ich posilňovať, aby sme mali všetci šancu do budúcna – do toho veľkého dospelého sveta, ktorý nikdy nie je veľmi jednoduchý.“ Školským prostredím  pre deti je teraz obývačka, detská izba, kuchyňa, chodba – teda Naša domácnosť. Predĺženou rukou učiteľov ste Vy –  rodičia. Preto Vám ponúkame zopár rád a tipov ako zvládnuť toto nie veľmi ľahké obdobie……

 1. Uzavrime s deťmi dohodu o tom, kedy sa začneme učiť, ako dlho sa budeme učiť a kde sa  budeme učiť.
 2. Jeden predmet sa učíme maximálne 20 minút.
 3. Buďme trpezliví a tolerantní, nevyžadujme dokonalosť optikou nášho dokonalého dospeláckeho sveta.
 4. Neučíme sa ak ste nervózni  alebo Vaše dieťa, choďte radšej tancovať, variť, spievať, čokoľvek len nie sa učiť.
 5. Po 18-tej hodine sa neučíme aj keby bola vyhlásená národná cena pre najpracovitejšieho rodiča.
 6. Učenie premeňte na hru zabávajte sa striedajte činnosti hrajte sa buďte tvoriví, kreatívni, a usmievajte sa pritom.
 7. Nefrfleme, neprevraciame očami a nekritizujeme školský systém pred deťmi nahlas.
 8. Chváľte deti, chváľte seba, chváľte sa navzájom všetci to robíte najlepšie ako viete a to si zaslúži obrovskú pochvalu.
 9. Neberte to všetko tak vážne aj tak budete pre svoje deti tými najväčšími učiteľmi po celý život.[1]

Milí rodičia, možno po skončení korona – izolácie budete  posielať húfne prihlášky na pedagogické fakulty, alebo uznáte, že to tí  Naši  učitelia  nemajú až také jednoduché.

Tak, či onak nik z Nás si nevybral to, čo teraz žijeme. Skúsme odhodiť staré zlozvyky kritizovania, neustáleho sa sťažovania, skúsme komunikovať a spolupracovať s učiteľmi,  pretože všetci to robíme pre naše  deti.

Držme si palce a spoločne to zvládneme  – Vaše školské špeciálne pedagogičky. 🙂

[1] Mirabilis

24.3.2020 – Karanténne opatrenia, psychologické opatrenia

Mimoriadne vládne opatrenia zasiahli všetky domácnosti na Slovensku. Obmedzenie pohybu, práca z domu či zatvorenie škôl sú pre mnohých skúškou odolnosti psychiky aj medziľudských vzťahov.

V dnešnej ťažkej dobe sú pod tlakom najmä rodičia, ktorí musia zvládnuť obvyklé pracovné povinnosti, ako aj pomôcť s úlohami svojim deťom v zmenenom režime. Vzhľadom k zaťažujúcemu konkrétnemu stavu, je dosť ťažké priblížiť sa čo možno najviac k normálnemu fungovaniu. Ale čím viac budú rodičia v pohode, tým viac pomôžu deťom toto obdobie zvládnuť.

Práve preto by som vám chcela ponúknuť pár rád, ktoré by vám mohli pomôcť počas karantény.

➢      Pokúste ste dodržiavať inštrukcie učiteľa

Učitelia vaše deti poznajú, vedia, čo už prebrali, čo ich ešte len čaká a kam sa chcú vo vzdelávaní dostať.

➢      Udržiavajte určitý režim “domáceho vzdelávania”

Napísaním si povinností, ktoré majú deti počas dňa a na ktorých sa je najlepšie sa dohodnúť s deťmi ako denný režim, pravidlá učenia, čas domáceho vzdelávania, vám pomôžu si vytvoriť prostredie, ktoré je vzájomne rešpektujúce a zvládnuteľné. Nezabúdajte, že dohodnutý režim, pravidlá treba striktne dodržiavať.

➢      Vytvorte deťom takzvaný “výučbový priestor”

Dôležité je pre deti, aby mali vytvorený takzvaný “výučbový priestor” na domáce vzdelávanie. Je to priestor, kde môže dieťa vo vami dohodnutom čase pracovať na úlohách a zadaniach od školy. Prípadne fungovať v online kontakte s učiteľom.

Na stránke eduworld.sk si môžete prečítať článok Domáce vzdelávanie: Mnohí ľudia si myslia, že deťom ničíme život, pritom robíme pravý opak, ktorého autorkou je Zuzana Gránska, kde poukazuje na domáce vzdelávanie z pohľadu rodiča. Prajem vám príjemné čítanie.

Na záver by som chcela, ako školský psychológ počas tejto náročnej doby ponúknuť rodičom našej školy, ale aj žiakom možnosť priamo ma kontaktovať, buď mailom antonialpm@yahoo.com, alebo telefonicky na 0948487001 v pracovných dňoch od 9: 30 do 13: 30.

Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.

Mgr. Antónia Morganová, školský psychológ

Ako psychológ som viazaná mlčanlivosťou a profesijným etickým kódexom.

Ďalšie užitočné linky:

Linka detskej dôvery(telefonické poradenstvo):  linkadeti.sk

Linka detskej istoty(telefonické poradenstvo): ldi.sk

IPcko(poradenstvo cez chat): ipcko.sk

Centrum pedagogického-psychologického poradenstva a prevencie,Slovenská jednota, Košice: kpppke.eu

Fenestra (pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie):  fenestra.sk

Protidrogová prevencia: www.infodrogy.sk

21.3.2020 – OZNAM ohľadom odkladu pôvodného termínu zápisu detí do 1. ročníka

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať, že vzhľadom na vzniknutú situáciu a prijaté opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy odkladá. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo ZŠ Čaňa

16.3.2020 – Vyučovanie dištančnou formou

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že v čase od 16.3. do 27.3.2020 bude vyučovanie prebiehať dištančnou (diaľkovou) formou prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk. Znamená to, že učitelia budú cez internet zadávať žiakom úlohy a vyžadovať ich splnenie s následnou kontrolou.

Žiadame rodičov, aby zaregistrovali svoje dieťa (každé zvlášť, ak ich máte v škole viac) na portáli www.bezkriedy.sk – zadaním registračného kódu triedy, ktorý je v nasledujúcej tabuľke. Vyplňte požadované údaje a na Vami zadaný mail dostanete prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa Vaše dieťa bude prihlasovať do portálu.

V nasledujúcej tabuľke sú registračné kódy všetkých tried.

12.3.2020 – OZNAM – chrípkové prázdniny, usmernenie MŠVVaŠ – aktualizácia

Vážení rodičia,

Vedenie ZŠ v Čani v súvislosti s vysokou chorobnosťou žiakov školy a po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlasuje chrípkové prázdniny v piatok dňa 13.3.2020.

Následne od pondelka je vyučovanie prerušené na základe usmernenia MŠVVaŠ na obdobie od 16. 3. do 27. 3.2020 /vrátane/. Viac sa dozviete na tomto odkaze.

9.3.2020 – OZNAM

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie pre školy a školské zariadenia. Viac: pdf alebo doc . 

Na základe Usmernenia MŠ VVŠ č.3 k šíreniu koronavírusu dôrazne upozorňujeme rodičovaby neposielali do školy žiakov s príznakmi infekcie dýchacích ciest – horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo ZŠ Čaňa