Informácie o pilotnom overovaní testovacích nástrojov pre Testovanie 5 a Testovanie 9