Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 1.10.2020