„Aby si žil kreatívny život, musíš sa vzdať strachu z chýb.“ (J.Ch. Pearce)