Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Adoptuj si zvieratko
Literárny program
Naše úspechy 2005/2006
Venček 2006
Jednota COOP 2006
Deň narcisov 2006
Matematický klokan 2006