VEDENIE ŠKOLY:

riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bruncová, MBA
zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Mária Rumanová

vedúca hospodárskeho – ekonomického úseku: Viera Dorová
vedúca školského stravovania: Alena Semanová


ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 1. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2022/2023

1.A – Mgr. Jana Mitróová

1.B – Mgr. Jarmila Tomičová

1.C – Mgr. Valéria Molnárová

1.D – Mgr. Miroslav Bugir

1.E – Mgr. Iveta Hricišonová

1.F – Mgr. Marianna Zahra

2.A – Mgr. Jozefína Šoltésová

2.B – Mgr. Magdaléna Klempárová

2.C – Mgr. Denisa Vaľová

3.A – Mgr. Ľubomíra Šeňová

3.B – Mgr. Anna Čekanová

3.C – Mgr. Martina Nadzon

4.A – PaedDr. Oľga Tomková

4.B – Mgr. Oľga Jánošíková

4.C – Mgr. Marianna Škovranová


ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 2. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2022/2023

5.A – Ing. Ján Falis

5.B – PaedDr. Kristína Tarabčáková

5.C – PaedDr. Katarína Lubinská

6.A – Mgr. Alica Fabriciová

6.B – Ing. Iveta Petrušová

6.C – Mgr. Lenka Kohútová

6.D – Mgr. Eva Hudáková

7.A – Mgr. Veronika Adamkovičová

7.B – RNDr. Monika Szelesová

7.C – PaedDr. Katarína Kozmová

8.A – Mgr. Jana Ladomirjáková

8.B – Mgr. Lenka Jacková

9.A – Mgr. Erika Sutórisová

9.B – Mgr. Viera Vasková

9.C – Mgr. Daniela Kovalčíková


NETRIEDNI UČITELIA PRE ŠK. ROK 2022/2023

PaedDr. Matúš Vaško, Mgr. Ing. Františka Fabriciová, Mgr. Miroslav Stankovič, Mgr. Andrea Čechová, Mgr. Katarína Ružičková, Mgr. Ľudmila Žoldáková, Ing.  Jana Bubniaková


Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Jana Raábová

Školský psychológ: prebieha výberové konanie

Pedagogické asistentky: Jana Korineková, Ing. Zuzana Jesenská, Martina Cmorjaková, Mgr. Ivana Gregová, Bc. Zuzana Kissová, Marta Ivanová, Viera Tomčová, Miriam Havrišáková, Patrícia Jakubová


VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD PRE ŠK. ROK 2022/2023 

Emília Ruščáková, Henrieta Marcinová, Margita Nevelöš, Alena DirováKristína Vadasz, Otília Palovičová