Pedagogickí zamestnanci

VEDENIE ŠKOLY:

riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bruncová
zástupca pre I. stupeň: Mgr. Ľudmila Žoldáková
zástupca pre II. stupeň: Mgr. Mária Rumanová

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 1. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2021/2022

0.A – Mgr. Marianna Zahra
1.A – Mgr. Jozefína Šoltésová
1.B – Mgr. Magdaléna Klempárová
1.C – Mgr. Denisa Vaľová
1. D – Mgr. Jarmila Tomičová
1.E – Mgr. Iveta Hricišonová
2. A – Mgr. Ľubomíra Šeňová
2. B – Mgr. Anna Čekanová
2. C – Mgr. Miroslav Bugir
3.A – PaedDr. Oľga Tomková
3. B – Mgr. Oľga Jánošíková
3. C – Mgr. Marianna Škovranová
4. A – Mgr. Valéria Molnárová
4. B – Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
4. C – Mgr. Jana Mitróová
 

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 2. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2021/2022

5. A – Mgr. Alica Fabriciová
5. B – Ing. Iveta Petrušová
5. C – Mgr. Zlatica Štanclová 
5.D – Mgr. Eva Hudáková
6. A – Mgr. Veronika Adamkovičová
6. B – RNDr. Monika Szelesová
6. C – PaedDr. Katarína Kozmová
7. A – Mgr. Jana Ladomirjáková
7. B – Mgr. Lenka Jacková
7.C – Mgr. Agnesa Jesenská
8. A – Mgr. Erika Sutórisová
8. B – PaedDr. Dušan Brenišin
8. C – Mgr. Daniela Víťazková
9.B – Mgr. Viera Vasková
9.C – Ing. Ján Falis
9. D – Ing. Jana Bubniaková
 

NETRIEDNI UČITELIA PRE ŠK. ROK 2021/2022

PaedDr. Matúš Vaško, Mgr. Ing. Františka Fabriciová, Mgr. Miroslav Stankovič, PhDr. Mária Ráškyová, Mgr. Katarína Ružičková, PaedDr. Kristína Tarabčáková

Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Jana Raábová, Mgr. Viktória Blichová

Školský psychológ: Mgr. Antónia Morganová

Pedagogické asistentky: Zuzana Dubasová, Jana Korineková, Mgr. Zuzana Jesenská, Martina Cmorjaková Ščensná, Jana Lacko Šimková, Mgr. Ivana Gregová, Bc. Zuzana Kissová, Marta Ivanová, Viera Tomčová, Miriam Havrišáková

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD PRE ŠK. ROK 2021/2022

Alžbeta Mésarošová, Mgr. Jana Rybárová, Mgr. Nikola Slovenská, Henrieta Marcinová, Otília Palovičová