ZOZNAM ZOŠITOV A INÝCH VECÍ DO ŠKOLY

pre 1. stupeň:

1. ročník:

SJL – č. 511 – 5 ks, č. 440 – 1 ks,
MAT – č. 512 – 3 ks,
NBV – č. 420 – 1 ks,
PVO – č. 520 – 1 ks
č. 624 – 1ks (slovníček)

Peračník: 2 zastrúhané ceruzky č.1, guma, strúhadlo so zásobníkom, farbičky, pero TORNADO (Odporúčame aj náhradné, nie gumovacie!)

VYV: obrus na lavicu, handrička, temperové farby, vodové prípadne anilínové farby, paleta, 2ks plochý štetec (hrubší, tenší), 2ks okrúhly štetec (hrubší, tenší), nádobka na vodu, disperzné lepidlo, voskové pastelky, plastelína, nožnice, farebné papiere, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 20 ks, náčrtník – 2 ks

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Hygienické potreby- 2 ks toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky – 10 ks, uterák

Prezuvky

(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

2. ročník:
SJL:  512-5 ks,
MAT: 523-3 ks, 420 – 1 ks na geometriu, pravítko 30 cm,
PVO: 520-1 ks(+ podložka na písanie),
ANJ: 523-1 ks,
NBV: 410-1 ks,
HUV – notový zošit,
slovníček – 624,

VYV – podložka na lavicu , handrička, temperové farby, vodové farby, paleta, ploché štetce – 2 ks(väčší, menší), okrúhly tenký štetec, nádobka na vodu, disperzné lepidlo, tyčinkové lepidlo, voskové pastelky, suchý pastel, tuš, čierna fixa, plastelína, nožnice, farebné papiere – 2 sady, výkresy A4 – 15 ks, A3 – 5 ks,

peračník – 2 ks atramentové perá ( Tornádo), zelené pero, 2 zastrúhané ceruzky, guma, strúhadlo, farbičky,

TEV – cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, tepláky a šortky, ponožky,

prezuvky

hygienické potreby podľa pokynov triednych učiteľov

(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

3. ročník:

SJL: 523 – 5 ks,
MAT: 523 – 2 ks, Geometria:  420 – 1 ks,
ANJ: 523 – 1 ks,
VLA: 523 – 1 ks,
PDA: 523 – 1 ks, 
NBI: 523 – 1 ks,
HUV: notový zošit,
slovníček: 624 – 1 ks, 
Na geometriu: pravítko s ryskou, kružidlo, ceruzka, guma.

VYV: A4 20 ks, A3 20 ks, farebné papiere, temperové farby, nádobky alebo paleta na farby, vodové farby, nádoba na vodu, štetce (ploché i guľaté), voskovky, farbičky, nožnice, disperzné lepidlo, handrička, igelitový obrus na lavicu.

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Prezuvky

(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

4. ročník:

SJL: 523 – 5 ks,
MAT: 523 – 2 ks, Geometria: 420 – 1 ks, podložka do zošita, 5110 – 1 ks,
ANJ: 523 – 1 ks, 410 – 1 ks,
VLA: 540 – 1 ks, podložka do zošita
PDA: 540 – 1 ks, podložka do zošita
NBI: 523 – 1 ks,
slovníček: 624 – 1 ks, 
Na geometriu: pravítko s ryskou, kružidlo, ceruzka, guma,

Pomôcky na VYV : výkresy A4 – 20 ks, výkresy A3 – 10 ks, farebné papiere (2 sady), disperzné lepidlo, temperové farby, ploché štetce, nádobka na vodu, podložka na lavicu, nádobky na farby (paleta), voskové farbičky, nožnice, tuš, pierko

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Prezuvky

(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)