Exkurzia – Steelpark – park vedy

Dňa 18.5.2022 sa žiaci šiesteho ročníka (6.A, 6.B, 6.C) pod vedením svojich triednych učiteliek  zúčastnili exkurzie v Steelparku – parku vedy v Košiciach.

Žiaci sa v laboratóriu zoznámili s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami tekutého dusíka, oboznámili sa s princípom levitujúceho vláčika. Na troch poschodiach v Steelparku potom sami na interaktívnej výstave sami objavovali, skúšali a aktívne sa hrali s vyše 50 exponátmi z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva a ďalších. 

Exkurzia bola zaujímavá a hravou formou sa žiaci dozvedeli nové poznatky v oblasti fyziky a chémie.

Spracovali: p.u. Szelesová, p.u. Kozmová a p.u. Adamkovičová

Comments are closed.