Organizácia posledných troch dní v šk. roku 2020/2021

28.6. 2021– odovzdávanie učebníc – za stratené a poškodené knihy treba zaplatiť finančnú náhradu podľa cenníka učebníc /sumu sa dozviete od triednych učiteľov/

29.6.2021 – preberanie učebníc pre nasledujúci školský rok

Obedy (pondelok a utorok) – na obedy odchádzajú žiaci postupne podľa ročníkov s triednymi učiteľmi podľa tohto rozpisu:

  • 0. a 1. ročník – o 11.30
  • 2. ročník – o 11.45
  • 3. ročník – o 12.00
  • 4. ročník – o 12.15
  • 5. a 6. ročník – o 12.30
  • 7. , 8. a 9. roč. – o 12.45

30.6.2021 (streda)

Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021 – uskutoční sa v kmeňových triedach. Príchod žiakov je o 8.00 hod., o 8.30 hod. bude príhovor riaditeľky školy a zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2020/2021 prostredníctvom školského rozhlasu a následné odovzdávanie odmien v triedach. Plánované ukončenie – 9.30 hod..

Školská jedáleň a ŠKD v stredu nebudú v prevádzke.

Riaditeľstvo ZŠ

Comments are closed.