Výsledky z okresného kola Pytagoriády

Okresné kolo Pytagoriády prebehlo 13. a 14.4. 2021 online. Celkovo sa ho zúčastnilo z našej školy 23 žiakov v kategóriách P3 až P7.

Úspešnými riešiteľmi boli:
V kategórii P3 Dominika Bodová – získala 1.miesto
V kategórii P4: Sarah Romana Šturáková, Branislav Mura, Tobias Schubert
V kategórii P5: Šimon Palenčár, Laura Hudáková
V kategórii P6: Boris Šároši, Oliver Šturák, Andrej Szilágyi, Alexej Kislík
V kategórii P7: Kristína Štrbová

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

A v Matematickej olympiáde v okresnom kole sa Nela Kopinová v kategórii Z5 umiestila na 1. mieste. Tiež blahoželáme!

Mgr. Víťazková

Comments are closed.