Daily Archives: 3. júna 2022

Plán organizačného zabezpečenia ŠvP – Liptovský Ján

 1. Vysielajúca škola: ZŠ Čaňa, Pionierka 33, Čaňa
 2. Miesto pobytu: Liptovský Ján, hotel Avena Relax
 3. Termín: 06.06.2022 – 10.06.2022
 4. Pedagogický vedúci ŠvP: Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
 5. Počet žiakov:       42 žiakov      IV.A, IV.B a IV.C triedy
 6. Pedagógovia:       Mgr. Nadzon Gergeľová Martina, Mgr. Mitróová Jana, Mgr. Molnárová Valéria
 7. Zdravotník: Dominika Hricišinová – Ivanová
 8. Asistent pedagógov: Mgr. Miriam Havrišáková
 9. Počet účastníkov: 47
 10. Poučenie žiakov: Žiaci dostali informácie o pobyte a boli poučení o správaní a bezpečnosti v ŠvP triednymi učiteľkami  na triednických hodinách.
 11. Spôsob dopravy: autobusová
 12. Odchod: 6.6.2022           8:30 h parkovisko ZŠ v Čani, príchod do hotela cca: 11.30 h
 13. Predpokladaný návrat:  10.6.2022  – 14.30 h parkovisko ZŠ v Čani
 14. Finančná úhrada: Strava, ubytovanie, zdravotník,  asistent, doprava tam a späť, bazén Hotel Alexandra, Mini park Slovensko, Mincovníčkovo, Stanišovská jaskyňa, Vyhliadková veža, v hodnote 150 eur bude uhradený nasledovne:

Pokračuj v čítaní