Daily Archives: 3. septembra 2020

OZNAM ohľadom poplatku v ŠKD

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že na základe VZN 5/2020 obce Čaňa (v prílohe) sa poplatok za pobyt detí v Školskom klube od 1.10.2020 zvyšuje na 15 eur/mesiac.

Preplatky a nedoplatky za minulý školský rok budú zúčtované najneskôr do konca októbra 2020.

príloha VZN 5/2020: sem klikni

Mgr. Zuzana Bruncová
riaditeľka ZŠ, Pionierska 33, Čaňa