Školský pohár SFZ – futbal žiakov ZŠ
OK vo vybíjanej žiačok
IQ Olympiáda