2 percentá

2 percentá zaplatenej dane

Vážení rodičia, priatelia školy,

aj v tomto roku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete pomôcť škole 2 % z Vašej dane.

Rozhodnite či časť vašej dane pôjde do štátneho rozpočtu, alebo pomôžete našim deťom.

Ak poskytnete 2 % občianskemu združeniu Rodičovského združenia pri ZŠ Čaňa, podporíte skvalitnenie materiálno – technického vybavenia školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu škole.

Tlačivo: PDF

Postup poukázania(dokument): sem klikni