2 percentá

Tlačivo (pdf forma): sem klikni

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Z administratívno – technických príčin tento rok Rodičovské združenie pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa nemôže byť poberateľom 2% dane, preto Vás prosíme o poskytnutie vašich 2% z daní Basketbalovej akadémii Čaňa. Finančné prostriedky tak budú použité nielen pre deti, navštevujúce BA, ale budú využité na podporu telesnej a športovej výchovy všetkých žiakov školy a skvalitnenie vybavenia školy.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte tlačivo: sem klikni

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:           „Basketbalová akadémia Čaňa“

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Čaňa, 044 14, Pionierska 1145/33

Právna forma:                                     Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):          50873661

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:           „Basketbalová akadémia Čaňa“

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Čaňa, 044 14, Pionierska 1145/33

Právna forma:                                     Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):          50873661

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:           „Basketbalová akadémia Čaňa“

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Čaňa, 044 14, Pionierska 1145/33

Právna forma:                                     Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):          50873661

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme za Vašu podporu.