Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomický a hospodársky úsek

Dorová Viera – ekonómka     
Kandová Zuzana – administratívna pracovníčka

certifikát – Register solventných firiem – Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

Daněková Helena – vedúca školskej jedálne
Krupášová Alena – hlavná kuchárka
Ivanová Svetlana – kuchárka
Vargová Helena – kuchárka
Fedorová Daniela – pomocná sila
Dudriková Daniela – pomocná sila
Bittová Lucia – pomocná sila

ŠKOLNÍCI:

Kuzma Milan – školník
Tomčo Milan – školník

UPRATOVAČKY:

Bittová Marta – upratovačka
Cirnerová Margita – upratovačka
Pancuráková Valéria – upratovačka
Plešová Daniela – upratovačka
Miľová Monika – upratovačka
Moróová Mária – upratovačka
Palóciová Jana – upratovačka
Plešová Daniela – upratovačka
Szilágyiová Mária – upratovačka
Töröková Vlasta – upratovačka
Pancuráková Valéria – upratovačka