Pedagogickí zamestnanci

VEDENIE ŠKOLY:

riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bruncová
zástupca pre I. stupeň: Mgr. Ľudmila Žoldáková
zástupca pre II. stupeň: Mgr. Mária Rumanová

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 1. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2020/2021

0. A – Mgr. Zlatica Štanclová
1. A – Mgr. Ľubomíra Šeňová
1. B – Mgr. Anna Čekanová
1. C –  Mgr. Miroslav Bugir
1. D – Mgr. Iveta Hricišonová
2. A – PaedDr. Oľga Tomková
2. B – Mgr. Oľga Jánošíková
2. C – Mgr. Marianna Škovranová
3. A – Mgr. Valéria Molnárová
3. B – Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
3. C – Mgr. Jana Mitróová
4. A – Mgr. Jarmila Fejerčáková
4. B – Mgr. Denisa Vaľová
4. C – Mgr. Magdaléna Klempárová
4.D – Mgr. Jozefína Šoltésová
 

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 2. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2020/2021

5. A – Mgr. Veronika Adamkovičová
5. B – RNDr. Monika Szelesová
5. C – PaedDr. Katarína Kozmová
6. A – Mgr. Jana Ladomirjáková
6. B – Mgr. Lenka Jacková
6. C – Mgr. Agnesa Jesenská
7. A – Mgr. Erika Sutórisová
7. B – PaedDr. Dušan Brenišin
7.C – Mgr. Daniela Víťazková
8. A – Mgr. Alica Fabriciová
8. B – Mgr. Viera Vasková
8. C – Ing. Ján Falis
8. D – Ing. Jana Bubniaková
9. A – Ing. Iveta Petrušová
9.B – Mgr. Anna Kozmášová
 

NETRIEDNI UČITELIA PRE ŠK. ROK 2020/2021

PaedDr. Matúš Vaško, Mgr. Ing. Františka Fabriciová, Mgr. Miroslav Stankovič, PhDr. Mária Ráškyová, Mgr. Katarína Ružičková, Mgr. Lucia Cifraničová, PhD.

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD PRE ŠK. ROK 2019/2020

Alžbeta Mésarošová, Simona Matisová, Mgr. Jana Rybárová, Mgr. Nikola Slovenská, Henrieta Marcinová, Otília Palovičová