Pedagogickí zamestnanci

VEDENIE ŠKOLY:

riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bruncová
zástupca pre I. stupeň: Mgr. Ľudmila Žoldáková
zástupca pre II. stupeň: Mgr. Mária Rumanová

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 1. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2018/2019

0. A – Mgr. Iveta Hricišonová
1. A – Mgr. Valéria Molnárová
1. B – Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
1. C –  Mgr. Jana Mitróová
1. D – Mgr. Alena Spišáková
2. A – Mgr. Jarmila Fejerčáková
2. B – Mgr. Denisa Vaľová
2. C – Mgr. Monika Mertinková
2.D – Mgr. Jozefína Šoltésová
3. A – Mgr. Anna Čekanová
3. B – Mgr. Miroslav Bugir
3. C – Mgr. Ľubomíra Šeňová 
4. A – Mgr. Oľga Jánošíková
4. B – Mgr. Marianna Škovranová
4. C – PaedDr. Oľga Tomková
 
ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 2. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2018/2019
5. A – Mgr. Erika Sutórisová
5. B – PaedDr. Dušan Brenišin
5. C – Mgr. Miroslava Voľanská
6. A – Mgr. Alica Fabriciová
6. B – Mgr. Viera Vasková
6. C – Ing. Ján Falis
6. D – Ing. Jana Bubniaková
7. A – Ing. Iveta Petrušová
7. B – Mgr. Anna Kozmášová
7.C – RNDr. Monika Szelesová
8. A – PhDr. Mária Ráškyová
8. B – Mgr. Daniel Szilágyi
8. C – Mgr. Veronika Adamkovičová
9. A – Mgr. Agnesa Jesenská
9. C – Mgr. Lenka Jacková
 

NETRIEDNI UČITELIA PRE ŠK. ROK 2018/2019

PaedDr. Matúš Vaško, Mgr. Ing. Františka Fabriciová, Mgr. Lucia Šoltésová, PaedDr. Katarína Kozmová, Mgr. Miroslav Stankovič, Mgr. Daniela Víťazková

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD PRE ŠK. ROK 2018/2019

Alžbeta Mésarošová, Emília Ruščáková, Simona Matisová, Mgr. Jana Rybárová, Mgr. Nikola Slovenská