Pedagogickí zamestnanci

VEDENIE ŠKOLY:

riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bruncová
zástupca pre I. stupeň: Mgr. Ľudmila Žoldáková
zástupca pre II. stupeň: Mgr. Mária Rumanová

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 1. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2019/2020

0. A – Mgr. Alena Spišáková
1. A – PaedDr. Oľga Tomková
1. B – Mgr. Oľga Jánošíková
1. C –  Mgr. Marianna Škovranová
1. D – Mgr. Iveta Hricišonová
2. A – Mgr. Valéria Molnárová
2. B – Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
2. C – Mgr. Jana Mitróová
3. A – Mgr. Jarmila Fejerčáková
3. B – Mgr. Denisa Vaľová
3. C – Mgr. Monika Mertinková 
3.D – Mgr. Jozefína Šoltésová
4. A – Mgr. Anna Čekanová
4. B – Mgr. Miroslav Bugir
4. C – Mgr. Ľubomíra Šeňová
 

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 2. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2019/2020

5. A – Mgr. Jana Ladomirjáková
5. B – Mgr. Lenka Jacková
5. C – Mgr. Agnesa Jesenská
6. A – Mgr. Erika Sutórisová
6. B – PaedDr. Dušan Brenišin
6. C – Mgr. Daniela Víťazková
7. A – Mgr. Alica Fabriciová
7. B – Mgr. Viera Vasková
7.C – Ing. Ján Falis
7. D – Ing. Jana Bubniaková
8. A – Ing. Iveta Petrušová
8. B – Mgr. Anna Kozmášová
8. C – RNDr. Monika Szelesová
9. A – PhDr. Mária Ráškyová
9.B – Mgr. Daniel Szilágyi
9. C – Mgr. Veronika Adamkovičová
 

NETRIEDNI UČITELIA PRE ŠK. ROK 2019/2020

PaedDr. Matúš Vaško, Mgr. Ing. Františka Fabriciová, Mgr. Miroslav Stankovič, PaedDr. Katarína Kozmová, Mgr. Katarína Ružičková, Mgr. Lucia Cifraničová

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD PRE ŠK. ROK 2019/2020

Alžbeta Mésarošová, Simona Matisová, Mgr. Jana Rybárová, Mgr. Nikola Slovenská, Henrieta Marcinová, Otília Palovičová