Pedagogickí zamestnanci

VEDENIE ŠKOLY:

riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bruncová
zástupca pre I. stupeň: Mgr. Ľudmila Žoldáková
zástupca pre II. stupeň: Mgr. Mária Rumanová

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 1. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2017/2018

0. A – Mgr. Iveta Hricišonová
1. A – Mgr. Jarmila Fejerčáková
1. B – Mgr. Denisa Vaľová
1. C –  Mgr. Monika Mertinková
1. D – Mgr. Jozefína Šoltésová
1. E – Mgr. Miroslav Bugir
2. A – Mgr. Anna Čekanová
2. B – Mgr. Magdaléna Klempárová
2. C – Mgr. Ľubomíra Šeňová 
3. A – Mgr. Oľga Jánošíková
3. B – Mgr. Marianna Škovranová
3. C – PaedDr. Oľga Tomková
4. A – Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
4. B – Mgr. Jana Mitróová
4. C – Mgr. Valéria Molnárová
5. D – Ing. Jana Bubniaková
 

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 2. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2017/2018

5. A – Mgr. Alica Fabriciová
5. B – Mgr. Viera Vasková
5. C – Ing. Ján Falis
6. A – Ing. Iveta Petrušová
6. B – Mgr. Anna Kozmášová
6. C – Mgr. Lucia Šoltésová
7. A – PhDr. Mária Ráškyová
7. B – Mgr. Daniel Szilágyi
7.C – Mgr. Veronika Adamkovičová
8. A – Mgr. Agnesa Jesenská
8. B – Mgr. Lenka Jacková
8. C – RNDr. Monika Szelesová
9. A – PaedDr. Dušan Brenišin
9. B – Mgr. Erika Sutórisová
 

NETRIEDNI UČITELIA PRE ŠK. ROK 2017/2018

PaedDr. Matúš Vaško, Mgr. Ing. Františka Fabriciová, Mgr. Magdaléna Kviatkovská, PaedDr. Katarína Kozmová, Mgr. Miroslav Stankovič

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD PRE ŠK. ROK 2017/18

Alžbeta Mésarošová, Emília Ruščáková, Simona Matisová, Mgr. Jana Rybárová, Mgr. Nikola Slovenská