Školský poriadok

je platný od 2. septembra 2019: sem klikni

Dodatok č.1 ku školskému poriadku: sem klikni