Školský poriadok

na stiahnutie: TU 

Dodatok č.1 ku Školskému poriadku pre školský rok 2017/2018 : TU