Prehľad významných aktivít a úspešných žiakov ZŠ – 2. stupeň

September:

4. 9. Prvý školský deň
21. 9. Celoškolské združenie rodičov

Október:

5. 10. Jesenný beh Jozefa Plachého
6. 10. Exkurzia na Duklu
9. 10. Literárny program pre žiakov
27. 10. Diskotéka rádia KIDS. Vyzbieralo sa 4158 Sk, ktoré boli odovzdané ZOO

November:

7. 11. Plavecká štafeta
9. 11. KOMPARO – cvičný monitoring
25. 11. Matičná jeseň
30. 11. Školské kolo Pytagoriáda 5. – 8. ročník. Úspešní riešitelia: Š Kéder 6.C, Z. Buček 6. A, P. Petruš 6. C, I. Eliášová 6. A, S. Žoldák 6. A, L. Miľo 7. C, M. Slota 8.A
30. 11. Okresné kolo aranžovanie Zimná fantázia, Petra Rusnáková 6. B – 2. miesto

December:

4. 12. Okresné kolo v stolnom tenise, Valaliky
4. 12. ŠŠS v hádzanej, Košice
7. 12. Školský milionár, víťazka Daniela Demčišákova 8. B
8. 12. Školské kolo Geografická olympiáda, úspešný riešiteľ Juraj Hájnik 9. C
11. 12. Okresné kolo hádzaná, Valaliky
12. 12. Florbalový turnaj
15. 12. Venček deviatakov

Január:

9. 1. Školské kolo Šalianský Maťko
17. 1. Okresné kolo v AJ – Daniel Vereb – 8. B – 4. miesto a Jakub Leško 7. B – 7. miesto
19. 1. Okresné kolo Šalianský Maťko – Natália Stankovičová 5. A – 2. miesto
24. 1. Okresné kolo matematická olympiáda 5. – 9. ročník, Stanislava Jamborová 5. B – 3. miesto a Juraj Hájnik 9. C – 4. miesto

Február:

1. 2. Polročné vysvedčenia a karneval
8. 2. Okresné kolo Geografickej olympiády, Juraj Hájnik 9. C – 6. miesto
16. 2. Školské kolo Chemická olympiáda

Marec:

7. 3. Okresné kolo Biblická olympiáda Košice, družstvo J. Hájnik, T. Hudyová a G. Takáčová – žiaci 9. C – 2. miesto
16. 3. Okresné kolo Chemická olympiáda, Tatiana Hudyová 9. C – 5. miesto
20. 3. Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
22. 3. Krajské kolo v hádzanej dievčat, Michalovce 4. miesto
22. 3. Medzinárodná súťaž Matematický klokan. Súťaže sa zúčastnilo 110 žiakov našej školy. Úspešní riešitelia: Eliška Ohmanová 3. B, Stanislav Žoldák 6. A, Ivana Sopatová 7. A

Apríl:

2. 4. Okresné kolo vo vybíjanej – mladšie žiačky
4. 4. – 10. 4. Hádzanársky turnaj v Prahe
11. 4. Okresné kolo matematická olympiáda Košice, Peter Petruš 6. C – 1. miesto, Šimon Kéder 6. C – 2. miesto a Ivana Sopotová 7. A – 3. miesto
12. 4. Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín Košice, Martina Semanová 4. ? – 2. miesto a Juraj Hájnik 9. C – 2. miesto
13. 4. Majstrovstvá školy v stolnom tenise.

Máj:

3. 5. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
11. 5. Okresné kolo v atletike, Košice: Chlapci: 60m Jakub Magyar 9. D – 2. miesto, 300m Miroslav Klimek 9. D, 1. miesto a Jakub Magyar 9. D, 2. miesto, 4x60m Miroslav Cehlár 9. B, Matej Čerevka 9. D, Miroslav Klimek 9. D, Jakub Magyar 9. D – 2. miesto
Dievčatá: 60m Petra Kaduková 8. D, 1. miesto, 300m Mária Ružičková 8. B, 3. miesto, 4x60m Veronika Verešová 8. B, Frederika Tomková 9. C, Viktória Magyarová 8. D, Petra Kaduková 8. D, 2. miesto
17. 5. Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2007, Monika Jaššová 9. A – 2. miesto
22. 5. Olympiáda v SJ
22. 5. Kinderiáda 2. – 5. ročník – regionálne kolo – 1. miesto
22. 5. Okresné kolo vo futbale, najmladší žiaci – 2. miesto, mladší žiaci – 3. miesto, starší žiaci – 1. miesto, dievčatá – 2. miesto

Jún:

1. 6. Deň detí, Čaňa
4. 6. Envirosúťaž Hypericum
8. 6. Kinderolympiáda krajské kolo
29. 6. Posledný školský deň – vysvedčenie

Comments are closed.