Na bicykli bezpečne

Dňa 24. 4. 2007 sa konala v areáli našej základnej školy Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2007“

DSCF2130Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je vyhlasovateľom Detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“, ktorá je postupovou súťažou do Európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA. Súťaž má tímový charakter. V rámci Slovenskej republiky sa organizuje celoplošne ako postupová súťaž pre žiakov základných škôl, cez školské, okresné, krajské a národné kolá.

Účastníci: V roku 2007 sa súťaže môžu zúčastniť deti narodené v rokoch 1995, 1996, 1997. Žiadneho kola súťaže nemôžu zúčastniť deti , ktoré súťažili v minulých rokoch. Družstvá sú trojčlenné.

Ciele súťaže: podnecovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy, prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke, znižovať dopravnú nehodovosť detí, upozorniť verejnosť a úrady na význam tejto úlohy a prispievať k zvyšovaniu efektivity výchovno-vzdelávacej práce na školách!

 5. ročník:

1. Peter Mišlenský, Andrea Horňáková, Matúš Varga – 5.B
2. Anna Andrejkovičová, Patrik Sabol, Jozef Gonci – 5. A
3. Kevin Bálint, Ľuboslav Lászlo, Patrícia Sendrejová – 5.C

 6. ročník:

1. Ján Kozel, Natália Pavlíková, Pavol Hricišon – 6.C
2. Tatiana Halušková, Dominika Krupášová, Zdeno Buček – 6. A
3. Šimon Melkus,Radoslav Lovász – 6.B
4. Daniel Varga, Táňa Horváthová, Patrik Sedlák – 6.D

 7. ročník:

1. Lukáš Minarčík, Dominik Orosz, Pavol Cehlár – 7.B
2. Patrik Čigáš, Žofia Repiaková, Emília Mušinská – 7. C
3. Oľga Tomková, Ivana Sopatová, Jaroslava Kopasová – 7.A

Comments are closed.