Deň narcisov 2006

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZŠ Čaňa v spolupráci s Ligou proti rakovine zorganizovala dňa 7. 4. 2006 „Deň narcisov“. Naša škola sa už po tretí krát zapojila do tejto akcie. Žiaci školy zorganizovali zbierku pre našich žiakov aj pre občanov obce Čaňa. Počas celodennej zbierky sme vyzbierali 17817 Sk. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým učiteľom, žiakom a občanom obce, ktorí sa rozhodli podporiť boj proti rakovine!

Comments are closed.