Monitor 9/2005

monitor-008Dňa 2. februára 2005 sa 81 žiakov 9. ročníka zúčastnilo celoslovenského testovania vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky – MONITOR 9/2005. Testovanie na škole prebehlo bez problémov, zapojili sa všetci žiaci. Žiaci svoje vedomosti uplatnili pri vypracovaní dvoch testov, jeden zo slovenského jazyka a literatúry, druhý z matematiky, v ktorých dopĺňali odpovede, resp. vyberali správnu odpoveď zo štyroch ponúknutých možností.
S akou úspešnosťou jednotliví žiaci testy vypracovali, podrobné výsledky i štatistické porovnania v rámci celej SR by na školu mali byť doručené okolo 15. marca 2006. Následne budú výsledky testovania zapísané do prihlášok žiakov na stredné školy.

Comments are closed.