Expert geniality show

Ako sa prihlásiť? – Prihlás sa u svojho triedneho učiteľa alebo u školského koordinátora súťaže, uč. Falisa.

Kto môže súťažiť?

 • žiaci 5. ročníka ZŠ súťažia v kategórii EXPERT 5,
 • žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy OG súťažia v kategórii EXPERT 6,
 • žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG súťažia v kategórii EXPERT 7,
 • žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG súťažia v kategórii EXPERT 8,
 • žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG súťažia v kategórii EXPERT 9

Ako sa súťaží? – Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém.

Súťažiaci v kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 odpovedajú na 40 otázok (20 v každej téme). Súťažiaci vyšších kategórií odpovedajú na 50 otázok (25 v každej téme). V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu má každý súťažiaci 60 minút.

Okrem vyznačenia správnej odpovede môže (ale nemusí) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj voľbu „Som si istý(á)“. Ak vyznačí istotu pri správnej odpovedi, získa body navyše. Ak však vyznačí istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratí.

Súťažné témy: 

V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 súťažiaci odpovedajú na otázky v dvoch témach:

 • Ako funguje svet – geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika, dopravná výchova
 • Päť jazykov kultúry – slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis, výtvarná výchova a hudobná výchova

Súťažiaci vyšších vekových kategórií si vyberú dve spomedzi šiestich ponúknutých tém:

 • Od Dunaja k Tatrám – Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci
 • Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie
 • Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia
 • Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia
 • Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie
 • Góly, body, sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

Uzávierka prihlášok do súťaže je do 26.10.2021

Kedy?: – 30.novembra 2021

Štartovné: 5€

Čo môžeš vyhrať? 

Za účasť dostaneš diplom a malý darček. Ak sa umiestniš v štvrtine najlepších v tematickom rebríčku, dostaneš titul EXPERT na tému. Ak budeš patriť medzi 100 najlepších v celkovom poradí, dostaneš titul TOP EXPERT. A ak sa umiestniš na 1. – 10. mieste v niektorom z rebríčkov, dostaneš cenu pre najlepších. Pri príležitosti 15. výročia EXPERTa vyžrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý vyhrá mobilný telefón.

zdroj: Pravidlá – EXPERT (sutazexpert.sk)

Comments are closed.