OZNAM

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 11. januára 2021 žiaci 1. stupňa základných škôl prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Pokyny k dištančnému vzdelávaniu a rozvrh online hodín budú zverejnené najneskôr v piatok 8.1.2021 na portáli www.bezkriedy.sk a na webovej stránke školy www.zscana.sk .

Žiaci 2.stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní tak, ako doteraz.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Všetko dobré v novom roku Vám prajú vedenie a zamestnanci školy.

Comments are closed.