OZNAM

Dňa 14.11.2019 (štvrtok) o 16,00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie. Účasť nutná. Súčasťou budú doplňujúce voľby člena Rady školy (RŠ) za rodičov. Voľby sa uskutočnia v zmysle vyhlášky 291/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov z dôvodu, že dieťa zvoleného zástupcu rodičov už nie je žiakom školy. Kandidáta na člena RŠ za rodičov môže po jeho súhlase navrhnúť a jeho meno oznámiť triednemu učiteľovi, resp. vedeniu školy ktorýkoľvek z rodičov najneskôr 13.11.2019 do 13,30 hod. 

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním na rodičovskom združení. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude označený jeden kandidát.

riaditeľstvo ZŠ

Comments are closed.