Športové úspechy našich žiakov v šk. roku 2018/2019

Cezpoľný beh žiačok: OK 1. miesto

Florbal žiačky : OK 2. miesto

Florbal žiaci : OK 3. miesto

Futbal mladšie žiačky : OK 3. miesto

Futbal staršie žiačky : OK 3. miesto

Futsal žiaci: OK 2. miesto

Hádzaná žiačky : OK 3. miesto

Hádzaná žiaci : OK 3. miesto

Volejbal žiačky : OK 3. miesto

Bedminton: OK ml. žiačky 3. miesto, ml. žiaci 1. miesto, st. žiačky 3. miesto, st. žiaci 3. miesto

Basketbal žiaci aj žiačky : OK 1. miesto

Vybíjaná žiačky : OK 2. miesto

Atletika: Margarétka Škovranová : OK 800m – 2. miesto

Čokoládová tretra ( atletická súťaž) : KK Tomáš Lacko 5. miesto, Lukáš Kissi   4. miesto, Alexandra Rohunová 4. miesto, majstrovstvá Slovenska 9. miesto, majstrovstvá Česka a Slovenska 18. miesto.

Športový deň nadácie Slovenskej sporiteľne ( prekážková dráha): Prešovský a Košický kraj 1. miesto, postup na M SR ( november 2019)

Mgr. Stankovič

Comments are closed.