IT FITNESS TEST 2019

V júni mali žiaci druhého stupňa možnosť si otestovať na hodinách informatiky svoje základné IT znalostí a zručností v najväčšom IT teste národa IT FITNESS TEST 2019.

Celý test pozostával z 20 otázok v 5 oblastiach:

  •  Internet
  •  bezpečnosť
  •  kolaboratívne nástroje a sociálne siete
  •  kancelárske nástroje,
  •  komplexné úlohy

 Najväčší úspech dosiahli Marcel Hric a Samuel Baláž z 9. C triedy, ktorí dosiahli po 90% – Nadpriemerné znalosti a zručnosti v základoch IT znalostí.

U ôsmakov boli najlepšie dievčatá Nela Kmecová a Vivien Bodnárová z 8.A triedy, ktoré dosiahli 75% – Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností .

U siedmakov bol opäť najlepší Patrik Vattai s 85% zo 7.A triedy – Nadpriemerné znalosti a zručnosti v základoch IT znalostí.

U šiestakov Erika Kozmová s 75% zo 6.B triedy – Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností .

U piatakov viacerí mali 65% a to Fabián Tomko, Alexandra Raceková, Kristína Štrbová, Ladislav Mura – Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností
.

Aktuálne otestovaných: 21132, priemerná úspešnosť: 51%

Každému žiakovi prišiel do mailu certifikát od IT ASOCIÁCIE SLOVENSKA.

uč. FALIS, uč. PETRUŠOVÁ

Comments are closed.