Matematický klokan

Aj  tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenského kola súťaže Matematický klokan, ktorú vyhlasuje a organizuje združenie Talentída. Celkovo súťažilo 70 929 žiakov základných škôl z celého Slovenska.

V súťaži sú žiaci rozdelení  podľa ročníkov. Napr.  prvákov súťažilo 12 359, druhákov 12 530, tretiakov súťažilo 9 790 a štvrtákov 8 498.

Z našej ZŠ sa Klokanka zúčastnilo 34 žiakov prvého stupňa21 žiakov druhého stupňa. Podmienkou účasti bolo prihlásenie sa do súťaže a zaplatenie účastníckeho poplatku 4 eurá.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:

 Ivan Thomas – 1.B , Kizak Matej – 1.C

Šturáková Sarah  – 2.B, Kiss Tomáš – 2.C, Tomko Stanislav – 2.C

Hudáková Laura – 3.C, Tkáč Peter – 4.B a Vattai Patrik  – 7.A

Školskými šampiónmi sa stali prváci Ivan Thomas a Kizak Matej, ktorí získali plný počet bodov vo svojej kategórii. 

Srdečne im všetkým  blahoželáme!

Mgr. J. Šoltésová

Comments are closed.