DEŇ NARCISOV

Dňa 11. apríla 2019 sa v spolupráci s Ligou proti rakovine a Základnou školou v Čani uskutočnil 23. ročník dobrovoľnej finančnej zbierky Dňa narcisov.

Zbierka je určená na pomoc pre onkologicky chorých pacientov. Symbolom zbierky je žltý narcis – Kvet nádeje. Tento kvietok si naši žiaci ale aj občania našej obce mohli zakúpiť od našich dobrovoľníkov. Kúpou narcisu sme všetci vyjadrili podporu, solidaritu a pochopenie s ľuďmi, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou.

 Napriek nepriaznivému chladnému a upršanému počasiu sa nám tento rok podarilo vyzbierať 814,77 €. Výnos z tejto finančnej zbierky bude použitý podľa Generálnej rady Ligy proti rakovine na služby a aktivity v prospech onkologických pacientov, na podporu medicínskych a výskumných projektov a na podporu vzdelávacích a informačných projektov.

Za všetky finančné prostriedky Vám všetkým patrí jedno veľké ĎAKUJEM!

Poďakovanie: sem klikni

spracovala: RNDr. M. Szelesová, Mgr. J. Raábová

Comments are closed.