Krajské kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 10. apríla 2019 nás žiaci Marcel Hric a Martin Jesenský, obaja z 9.C, reprezentovali na krajskom kole fyzikálnej olympiády. Súťaž sa konala v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Žiaci mali štyri hodiny na riešenie náročných fyzikálnych úloh z oblasti kinetickej energie a práce, hydrostatiky, tepla a elektrického poľa. Pri riešení úloh žiaci získali cenné skúsenosti, zároveň vzorne reprezentovali našu školu.

Umiestnenie:

Kategória E, deviaty ročník:

Marcel Hric – 9. miesto (úspešný riešiteľ)

Martin Jesenský – 16. miesto

Žiakom ďakujeme a srdečne blahoželáme.

spracovala: RNDr. Monika Szelesová

Výsledková listina krajského kola fyzikálnej olympiády vo fyzike: sem klikni  

Comments are closed.