Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 13.marca 2019 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v Základnej škole Budimír. Súťaže sa zúčastnil jeden žiak ôsmeho ročníka Oliver Rohun z 8.A a  traja žiaci deviateho ročníka: Samuel Baláž, Marcel Hric a Martin Jesenský, všetci z 9.C.

Žiaci riešili štyri náročné úlohy z hydrostatiky, kinematiky, elektriny, dynamiky a termodynamiky. Získali cenné skúsenosti a vzorne reprezentovali našu školu.

Umiestnenie:

Kategória F, ôsmy ročník: Oliver Rohun – 4. miesto

Kategóriai E, deviaty ročník:

Marcel Hric – 1. miesto (úspešný riešiteľ, postup do krajského kola)

Martin Jesenský – 3. miesto (úspešný riešiteľ, postup do krajského kola)

Samuel Baláž – 4. miesto

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme.

 spracovala: p. u. Szelesová

Comments are closed.