English Quiz

Dňa 27.2.2019 sa v našej škole konal zábavný kvíz v anglickom jazyku pod názvom English Quiz, ktorého sa zúčastnili žiaci 7. ročníkov.

Žiaci boli rozdelení do troch skupín po 5 členov z každej triedy.

V príjemnej atmosfére si preskúšali svoje vedomosti z cudzieho jazyka a odmenení boli diplomom aj vecnými odmenami.

Výsledky kvízu:

  1. miesto 7.B
  2. miesto 7.C
  3. miesto 7.A

Kvíz pripravila a zrealizovala uč. Voľanská.

Comments are closed.