Divadelné predstavenie Zlaté kura

Dňa 7.3.20219 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Zlaté kura. Videli príbeh, v ktorom  im herci(Divadlo Scéna)  vtipnou a zábavnou formou predviedli, že nielen zákazy a príkazy formujú ľudí. Účinkujúci deťom predviedli, že najmä dobré slovo, kamarátsky prístup dokážu navodiť rešpekt, vychovávať a správne usmerniť mladého človeka.

Mgr. Bugir

Comments are closed.