Vianočná akadémia 2018

Vianočná akadémia sa tento rok niesla v duchu “Vianočné oblátky- Návraty“. Nechýbali tam múdre slová pána učiteľa, básničky, koledy, vinše, piesne a tance. Žiaci našej školy tak príjemne spestrili jednu decembrovú nedeľu.

Na záver znela Tichá noc a všetci zúčastnení si mohli pochutnať na vianočných oblátkach. Veľké poďakovanie patrí učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili.

p.uč. Hricišonová a Tomková

Fotogaléria a videogaléria: TU( na FB je možné to zhliadnuť i bez registrácie na FB)

Comments are closed.