Horovova Čaňa

Horov_titul_DSCF0267 Pri príležitosti 98. výročia narodenia básnika Pavla Horova a jeho pedagogického pôsobenia na našej škole sme dňa 18. mája 2012 zorganizovali v priestoroch našej školy už 14. ročník literárnej súťaže Horovova Čaňa.

V príjemnej atmosfére súťažilo 90 žiakov 5. – 9. ročníka z 8 škôl. Žiaci 3. – 4. ročníka využili svoju fantáziu a výtvarný talent a vytvorili ilustráciu k rozprávke.

Súťažiaci odchádzali s peknými cenami – diplomami a knihami. Tešíme sa na ďalší ročník tejto zaujímavej súťaže a na stretnutie so žiakmi okolitých škôl.

Samozrejme aj my sme mali svojich zástupcov, aj keď tí do konečnej výsledkovej listiny pre objektívnosť súťaže neboli zaradení.

Pavol Horov – vl. menom Pavol Horovčák. Pochádzal z rodiny maloroľníka, o otca prišiel čoskoro po narodení. Vzdelanie získaval v Bánovciach nad Ondavou, v Moravanoch, v rokoch 1926 – 1934 navštevoval gymnázium v Michalovciach a napokon navštevoval v rokoch 1934 – 1935 učiteľskú akadémiu v Bratislave, kde získal kvalifikáciu na vyučovanie slovenčiny, dejepisu a geografie.

 Výsledková listina – Horovova Čaňa

P. č. Škola 3.-4. roč. Body 5. roč. Body 6. roč. Body 7. roč. Body 8. roč. Body 9. roč. Body
1. ZŠ Bohdanovce 3. 31 5. 35 2. 45 6. 38 5. 36
2. ZŠ Haniska 7. 25 3. 38 7. 32 4. 43 3. 41
3. ZŠ Trstené p. H. 1.a 2. 21 a 17 6. 28 4. 37 4. 43 3. 45 2. 42
4. ZŠ Seňa 1. 34 7. 27 3. 44 1. 47 6. 35
5. ZŠ a MŠ Slanec 4. 30 1. 42 5. 42 2. 46 1. 44
6. ZŠ Ždaňa 2. 32 2. 41 6. 34 7. 24 7. 33
7. ZŠ Valaliky 5. 29 6. 28 1. 46 5. 41 4. 40
8. ZŠ Čaňa – nehodn. 3.a 4. 15 a 9 max.41 b. 30 max.43 b. 36 max.51 b. 45 max.48 b. 39 max.55 b. 37
Spracovala: Mgr. A. Jesenská, ZRŠ 21.5.2012

Comments are closed.