Môj región Abov

Dňa 8. 11. 2018 si žiaci 5. – 6. ročníka overili svoje vedomosti o regióne v literárno-historickom kvíze “Môj región Abov.“ V súťažnom teste zodpovedali na otázky o tradíciách,  histórii a súčasnosti nášho regiónu, vysvetlili význam nárečových slov, poskladali obrázky kultúrnych pamiatok regiónu.

Umiestnenie:

5. ročník:

  1. miesto: 5.A
  2. miesto: 5.B
  3. miesto: 5.C

6. ročník:

  1. miesto: 6.C
  2. miesto: 6.B
  3. miesto: 6.A

Kvíz pripravili a zrealizovali: uč. Adamkovičová a uč. Vasková

Comments are closed.