Fyzikálna exkurzia – Kaštieľ v Budimíre

Dňa 18. októbra 2018 sa žiaci siedmeho ročníka s pani učiteľkami fyziky – p.u. Petrušovou, p.u. Kozmášovou a p.u. Szelesovou zúčastnili exkurzie v Kaštieli v Budimíre.

V budove kaštieľa, ktorý pochádza z druhej polovice 18. storočia, má v dnešnej dobe pobočku Slovenské technické múzeum. Je tu expozícia historických hodín. Žiaci mali možnosť vidieť mnohé zaujímavé hodiny, či už nástenné, kyvadlové, stolové, vreckové a iné. Zvláštnu pozornosť  žiaci venovali jedinečným obrazovým hodinám a dodnes plne funkčnému kostolnému stroju vežových hodín.

Okrem rôznych druhov hodín si žiaci prezreli aj ďalšie exponáty – rôzne pokladne z 19. a začiatku 20. storočia, velocipéd, šijacie stroje, minerály, zrkadlový fotoalbum. Kaštieľ patril rodine Ujházyovcov, po druhej svetovej vojne v ňom sídlila miestna základná škola. Interiér je doplnený zariadením, ktoré  dotvára predstavu o bytovej kultúre prelomu 19. a 20. storočia s historickým nábytkom, obrazmi a bytovými doplnkami. V historickej sále sa zachoval strop s empírovou výzdobou.

Súčasťou kaštieľa je aj francúzsky park, v ktorom sme si užili posledné lúče Slnka z babieho leta. Výstava žiakov zaujala a  pomohla spoznať a vidieť mnohé ďalšie meradlá času, o ktorých sa učia na hodinách fyziky.

Spracovala: p.u. Szelesová

Fotogaléria:

Comments are closed.