Nadácia TESCO: „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Naša škola získala finančný príspevok z grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, na projekt zameraný na zlepšenie prostredia v našom okolí.

Cieľom nášho projektu bolo zlepšenie kvality oddychového priestoru, skrášlenie a úprava školského dvora, ochrana žiakov pred nebezpečnými vplyvmi UV žiarenia inštaláciou dvoch prístreškov pred triedami. Vzhľadom na to, že sa grantom nedala finančne pokryť výroba dvoch prístreškov, rozhodli sme sa, že grant použijeme na stavbu pergoly v átriu školy. Táto pergola (slnolam) poskytuje príjemný tieň a jej zhotovenie je prvým krokom k premene asfaltového átria na oddychovú zónu. V átriu ďalej plánujeme vysadiť zeleň, zakúpiť lavičky a vytvoriť tak priestor na trávenie prestávok, ale aj na netradičné formy vyučovania na čerstvom vzduchu, či pobyt detí v školskom klube a na záujmovú činnosť žiakov.

Ďakujeme Nadácii Tesco a všetkým, ktorí za náš projekt hlasovali.

Comments are closed.