Monthly Archives: jún 2020

OZNAM ohľadom preplatkov

Oznam o spôsobe zúčtovania uhradených príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD) a Centra voľného času (CVČ) Pokračuj v čítaní

IT Fitness test 2020

I tento školský rok 2019/2020 mali žiaci druhého stupňa možnosť si otestovať svoje základné IT znalostí a zručností v najväčšom IT teste národa IT FITNESS TEST 2020.

Celý test pozostával z 20 otázok v 5 oblastiach: Pokračuj v čítaní

Pokyny k organizácii vyučovania od 22.6.2020

Dokument nájdete tu: sem klikni

Pokyny k organizácii vyučovania od 15.6.2020

Dokument nájdete tu: sem klikni

Medzinárodný deň detí

Milí naši žiaci1. júna sa v mnohých krajinách sveta už takmer sto rokov slávi Medzinárodný deň detí. Aj u nás v škole sme zvykli tento deň venovať vám – deťom a vyučovanie sme vždy vymenili za zábavné Pokračuj v čítaní