Daily Archives: 4. novembra 2019

OZNAM

Dňa 14.11.2019 (štvrtok) o 16,00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie. Účasť nutná. Súčasťou budú doplňujúce voľby člena Rady školy (RŠ) za rodičov. Voľby sa uskutočnia v zmysle vyhlášky 291/2004 Z.z. Pokračuj v čítaní

Fyzikálna exkurzia Budimír

Dňa 18. októbra 2019 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili fyzikálnej exkurzie v Kaštieli v Budimíre spolu s p.u. Kozmášovou, p.u. Szelesovou a p.u. Víťazkovou. V budove kaštieľa, ktorý pochádza z druhej polovice 18. storočia, má v dnešnej dobe Pokračuj v čítaní