Monthly Archives: júl 2019

Športové úspechy našich žiakov v šk. roku 2018/2019

Cezpoľný beh žiačok: OK 1. miesto

Florbal žiačky : OK 2. miesto

Florbal žiaci : OK 3. miesto Pokračuj v čítaní

Fotky tried

boli zverejnené fotky tried pre šk. rok 2018/2019, sem klikni

OZNAM – Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2019/2020. Pokračuj v čítaní

Prevencia kriminality maloletých

Za účelom prevencie a predchádzania kriminality u maloletých počas letných prázdnin, školská psychologička pozvala na našu školu nadporučíčku Mgr. Malekovú. Pokračuj v čítaní