Monthly Archives: apríl 2019

„Zelené“ aktivity v apríli 2019

V dnešnej dobe je naša planéta podrobovaná často negatívnej ľudskej činnosti. Stav životného prostredia sa odrazí na zdraví každého z nás. Aj z tohto dôvodu sa na našej škole venujeme prevencii, osvete a výchove k zodpovednosti Pokračuj v čítaní

Deň Zeme

Dňa 26. apríla 2019 žiaci siedmeho ročníka navštívili v Košiciach v Steelparku dve expozície. Pohrali sa v expozícii s Hlavolamami, kde museli preukázať svoj talent a schopnosti pri skladaní jednotlivých rébusov, Pokračuj v čítaní

Detský čin roka 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usporiadava projekt Detský čin roka 2019.  Touto formou  majú deti možnosť napísať o dobrých skutkoch ktoré vykonali. Viac informácií o projekte ako aj o pravidlách projektu nájdete na stránke: www.detskycin.skPokračuj v čítaní

Škola má TALENT

27.5.2019 – natáčanie videoklipu a upútavky k súťaži

13. – 24.5.2019 venovanie sa finalistom, príprava na veľké finále, tvorba výzdoby v ŠKD a v triedach, natáčanie upútaviek Pokračuj v čítaní

ŠKOLSKÝ BAZÁR

Deti školského parlamentu v spolupráci so žiakmi našej školy zorganizovali školský bazár, a tak premenili na tri dni chodby našej školy na miesto plné diania. Pokračuj v čítaní

Súťaž o najkrajší kríž

V pôstnom období od 8.4. 2018 do 12.4.2018  sa uskutočnila súťaž o najkrajší kríž. Čas prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov žiaci venovali tvorbe krížov. Za pomoci rodičov žiaci urobili Pokračuj v čítaní

Prednáška „Základy poskytovania prvej pomoci“

Dňa 10.4.2019 sa žiaci tretieho  ročníka zúčastnili prednášky Základy poskytovania prvej pomoci, ktorú organizovala spoločnosť FALCK Academy s.r.o. V priebehu prednášky sa zábavnou formou Pokračuj v čítaní

Krajské kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 10. apríla 2019 nás žiaci Marcel Hric a Martin Jesenský, obaja z 9.C, reprezentovali na krajskom kole fyzikálnej olympiády. Súťaž sa konala v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pokračuj v čítaní

IQ olympiáda

V dňoch od 8. 4. do 12.4. 2019 sa žiaci našej školy opäť zapojili do školského kola riešenia IQ olympiády. Žiaci riešili úlohy na počítačoch na hodinách informatiky. Stačilo sa len zaregistrovať Pokračuj v čítaní

Semafor nie je fór

Dodržiavať pravidlá cestnej premávky môže iba ten, kto ich pozná. Nestačí len vyfarbiť a pomenovať dopravné značky, ale aj vedieť poskytnúť prvú pomoc, zavolať záchranku, či správne  viesť rozhovor so zdravotníkom. Pokračuj v čítaní