Daily Archives: 6. marca 2019

PANCAKE DAY –PALACINKOVÝ DEŇ

V rámci multikultúrnej výchovy sa žiaci na hodinách anglického jazyka oboznamujú aj s tradíciami sviatkov v anglicky hovoriacich krajinách. V utorok 5.marca 2019 žiaci štvrtých ročníkov zažili netradičnú hodinu anglického jazyka. Pokračuj v čítaní