Monthly Archives: september 2017

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 9.októbra 2017 (pondelok)Pokračuj v čítaní

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa týmto oznamuje, že sa dňa 4.10.2017 (streda) od 7.55 hod do 12.00 hod. uskutočnia didaktické hry pre ročníky 1.-4. a účelové cvičenie pre ročníky 5.-9. V uvedený deň z prevádzkových dôvodov nebude v prevádzke Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.

Deň cudzích jazykov


vyrobil Samko Szilagyi IX.A

OZNAM

Otec, mama, poďte darovať krv

Dňa 20.10.2017(v piatok), v čase od 8.00 do 12.00, je plánovaný mobilný odber krvi v priestoroch Základnej školy Čaňa. Srdečne Vás pozývame, príďte podporiť dobrú vec a predĺžite si víkend. 🙂

OZNAM

Vo štvrtok 14.9.2017 sa uskutoční plenárne RZ v jedálni školy o 16.00 hod. Po ukončení plenárnej schôdze sa uskutočnia triedne aktívy.